Medlemsförmåner

Du som är bröstcancerbehandlad medlem i Bröstcancerföreningen Ådalen kan söka bidrag på 1500:-/år för helgweekend på Österåsens hälsohem. Bröstcancerbehandlad medlem i Bröstcancerföreningen Ådalen har rätt att ansöka om bidrag från Gåvokontot till ett maxbelopp av 5000:-. Ansökan kan göras en gång per person av den som har haft sin bröstcancerbehandling under de senaste 10 åren. Bidraget utdelas för rekreation och /eller till inköp av baddräkt, rehabilitering, resor eller tatuering av ögonbryn eller dylikt. Ansökan ska ske skriftligt till styrelsen Bröstcancerföreningen Ådalen c/o Katarina Krutar, Österås 304A, 881 91 Sollefteå. E-post katarina.krutar@rvn.se I ansökan anges ändamål och motivering samt kontonummer. Beslut skickas skriftligen till sökande

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem