Stödpersonsverksamhet

Bröstcancerförbundet har antagit regler för hur stödpersonsverksamheten skall bedrivas.

Bröstcancerförbundet har antagit regler för hur stödpersonsverksamheten skall bedrivas. Där står det bland annat:

  • Stödpersonen är en bröstcancerbehandlad medlem i en bröstcancerförening.
  • Stödpersonen har genomgått utbildning för kontaktpersoner.
  • Stödpersonen arbetar ideellt och har moralisk tystnadsplikt.
  • Beträffande medicinska frågor hänvisar stödpersonen till sjukvårdspersonalen
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem